Category Archives: სტატიები

მიხეილ ჯავახიშვილი – მთავრობა

მიხეილ ჯავახიშვილი

წინა წერილში მე ვთქვი, რომ მშრომელ გლეხობას ბევრი დამჩაგვრელი ჰყავს მეთქი. გლეხებს სჩაგრავს და იბრიყვებს პოლიცია, მთავრობა, მემამულე და ძალიან ხშირად ისეთი გლეხებიც, რომლებსაც ჯიბე გაუსქელებიათ და თავის სუსტ მოძმეს სულს უხუთავენ.

დავიწყოთ თავიდან.

რა არის და რისთვის არის მოგონილი პოლიცია? ვინ დაუყენა ხალხს ბოქაული, ჩაფარი, გუბერნატორი და მამასახლისი? რას აკეთებ, ან ვის ემსახურებიან ეს მუქთახორა ავაზაკები? პოლიცია იმისთვის არის მოგონილი, რომ მდიდრებს მშრომელ ხალხის გაყვლეფაში ხელი გაუმართოს და, თუ გაჭირდება, იარაღით მიეშველოს. ბოქაულები, ჩაფრები, გზირები, მამასახლისებისა და ამისთანა წურბელები ხალხს მოახვია მთავრობამ, მინისტრებმა, მეფემ, რომელნიც ყურმოჭრილი მონები არიან მდიდარ მემამულეებისა და ვაჭრებისა. ყველანი ემსახურებიან სიმდიდრეს, ყველას უნდა გამდიდრება, მაგრამ პატიოსან შრომით შეუძლებელია გამდიდრება, ამიტომ გველაძუებმა და გაქნილებმა ასეთი ხერხი მოიგონეს: ხალხი უგუნურია, ბოროტია, უჭკუოა და არ იცის რა არის მისთვის სასარგებლო და რა არაო. ამიტომ ხალხს პატრონობა და ყურისგდება უნდაო. პატრონად ხალხს დაუყენეს მეფე, თვითონ კი ამ მეფეს გარს შემოეხვივნენ და ხალხის ოფლითა და სისხლით დაიწყეს ცხოვრება, პარპაში და ფუფუნება.

ვინ არის მეფე? Continue reading მიხეილ ჯავახიშვილი – მთავრობა

სტუდენტებზე ორიენტირებული სწავლება

iconesalonhr

სტუდენტებზე ფოკუსირებული სწავლება  არის  მეთოდი, რომელიც აქცენტს აკეთებს სტუდენტების მოთხოვნილებებზე და სასწავლო პროცესის წარმმართველად არ მიიჩნევს ლექტორების და ადმინისტრაციის სურვილებს. ეს მეთოდი სასწავლო პროგრამის დაგეგმვაზე, კურსების შინაარსსა და ინტერაქტიულობაზე ახალ ხედვას გვთავაზობს.

ტრადიციული სწავლების მეთოდისგან განსხვავებით,  რომელშიც პროცესის წამყვანი ლექტორია, ეს მოდელი ფოკუსირებულია სტუდენტების მოთხოვნილებებზე, შესაძლებლობებზე, ინტერესებზე, სწავლების პროცესში კი ლექტორის ერთადერთი ფუნქცია – სტუდენტების დახმარება და პროცესის მიმდინარეობისთვის თვალყურის დევნებაა. ლექტორებზე ორიენტირებული მოდელში სტუდენტები პასიურ როლს ასრულებენ და მხოლოდ ინფორმაციის მიმღებები არიან. სტუდენტებზე ფოკუსირებული სისტემა კი გვთავაზობს  ტრადიციული როლების გაცვლას და სტუდენტებს საშუალებას აძლევს აქტიურად ჩაერთონ სასწავლო პროცესში. Continue reading სტუდენტებზე ორიენტირებული სწავლება

უნივერსიტეტი და ავტონომია

 

456275_414456098576400_2124919585_o

სანამ უნივერსიტეტის,როგორც დამოუკიდებელი სოციალური ინსტიტუტის საზოგადოებრივ პასუხისმგებლობებს, უფლებებსა და თავისუფლებებს განვიხილავთ, მოკლედ განვმარტოთ რას გულისხმობს ავტონომიურობის იდეა. კლასიკური განსაზღვრებით ავტონომია „თვითმმართველობაა“ – რესურსების, უფლებებისა და პასუხისმგებლობების გადანაწილების სისტემა, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუციების კონტროლისგან თავისუფალია.(Autonomy  – αὐτονομία  auto- ”self” + νόμος nomos, “law”) Continue reading უნივერსიტეტი და ავტონომია

ქალაქის პარტიზანები

Baader-Meinhof-Bande_RAF_Fahndungsplakat

თუ მართალია ის, რომ ამერიკული იმპერიალიზმი ქაღალდის ვეფხვია, მაშინ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მისი დამარცხება შესაძლებელია. და თუ ჩინელი კომუნისტების თეზისი სიმართლეა, მაშინ ამერიკულ იმპერიალიზმზე აუცილებლად გავიმარჯვებთ, რადგან მის წინააღმდეგ უკვე მთელი მსოფლიო იბრძვის, რაც იწვევს იმპერიალისტების ძალების დაქსაქსვას. სწორედ ეს დაქსაქსულობა გვაძლევს იმის ფიქრის უფლებას, რომ ჩვენ მას დავამარცხებთ. თუ ეს ასეა, მაშინ არცერთი ქვეყანა, არცერთი რეგიონი არ უნდა ჩამორჩეს ამ ბრძოლას, რადგან რევოლუციური ძალები რეაქციულთან შედარებით საკმაოდ სუსტია.

არასწორია, როდესაც რევოლუციურ ძალის დემორალიზებას ცდილობ მისი მნიშვნელობის დაკნინებით. ასევე არასწორია, როდესაც ამ ძალას ისეთ დაპირისპირებაში ითრევ, რომლიდანაც გამარჯვებული ვერ გამოვა. კონფლიქტებში, რომლებიც პროლეტარულ ამხანაგობებსა და წითელი არმიის ფრაქციას შორის არსებობს (მოდით, ჯერჯერობით ნუ შევეხებით უფრო დიდ მოწინააღმდეგეებს) , ჩვენ ბრალს ვდებთ მათ რევოლუციური ძალების დემორალიზებაში, რადგან ისინი გვაბრალებენ, რომ ჩვენ ძალებს არასწორი მიმართულებით მივმართავთ. ეს არის მცდელობა, დააპირისპირონ სხვადასხვა ამხანაგობები და წითელი არმიის ფრაქცია. ჩვენ ვცდილობთ, გავაკეთოთ პირიქით – რაც შეიძლება მეტად დავაახლოვოთ ამხანაგობები RAFთან, და თუ ამას შევძლებთ, მივაღწევთ ერთ-ერთ მიზანს. დოგმატიზმი და ავანტურები ჩვეულებრივი გადახვევებია ყველა ქვეყანაში იმ დროს, როდესაც რევოლუციური მოძრაობა სუსტია. რამდენადაც ანარქისტები ყოველთვის მკაცრად აკრიტიკებდნენ უპრინციპობას, ყველა, ვინც უპრინციპობას აკრიტიკებს, ანარქისტია – ეს სხვა არაფერია, თუ არა დიდი სისულელე. Continue reading ქალაქის პარტიზანები

ერთი სიტყვით კონტროლზე

 

კორნელიუს კასტორიადისი
კორნელიუს კასტორიადისი


* თავდაპირველად ადამიანი ზებუნებრივ ძალებს მიაწერდა ისეთ მოვლენებს, რომელთა ახსნაც არ შეეძლო. შემდგომ, დაკვირვებების შედეგად ადამიანმა აღმოაჩინა გარკვეული კანონზომიერებები, ციკლური მოვლენები და მან ეს ცოდნა გამოიყენა ადამიანთა უმრავლესობის კონტროლისათვის, რომელსაც საფუძვლად პირადი, მერკანტილური ინტერესები ჰქონდა. განათლების გავრცელების შეზღუდვით ადმიანთა მცირე ჯგუფი დღემდე წარმატებით იყენებს მეცნიერებას და მის მიღწევებს ამ მიზნებისათვის.

* ასე შეიქმნა რელიგია, რომელიც წარმოადგენს მთელ სისტემას საკრალიზებული ცოდნისა და რიტუალების კომპლექსს, ადამიანის ყალიბში მოქცევისა და მისი მართვის შესაძლებლობისთვის. Continue reading ერთი სიტყვით კონტროლზე

ბობ ბლექი – ძალაუფლების სიტყვარი

 

არჩევნები? იდიოკრატია მოქმედებაში.

დაავადებები? ძალიან სახიფათოა; ექიმების არსებობის მიზეზი.

გეები, ებრაელები? ელიტები, რომლებიც განასახიერებენ ჩაგრულებს.

გურუ? კარგი ლოცვა რთული საშოვნელია.

ვეგეტარიანელები? ის ხარ, რასაც ჭამ.

თავისუფალი დრო? სამსახური, რომელშიც უფროსი ფულს არ გიხდით.

თანამედროვე პანკები? პანკები, რომლებიც დადიან ხელოვნების სასწავლებლებში.

თერაპია? სასჯელი დანაშაულის გარეშე.

იურისტები? ცოცხალი სისტემები ლაყბობის უზრუნველსაყოფად.

კლასობრივი ომი? ომი, ყველა ომის დასასრულისთვის.

კანონი? დანაშაული სასჯელის გარეშე. Continue reading ბობ ბლექი – ძალაუფლების სიტყვარი

ელ. წიგნებიდან მომავალი საფრთხე

დროში, სადაც ბიზნესი დომინირებს სახელმწიფოზე და თვითონ გვიწერს კანონებს, ნებისმიერი ტექნოლოგიური მიღწევა ბიზნესისთვის არის კიდევ ერთი შანსი დაუწესოს აკრძალვები საზოგადოებას. ტექნოლოგიები რომლებიც შეიძლება გვათავისუფლებდეს, გამოიყენება ჩვენს დასაბმელად.

ნაბეჭდი წიგნი

 • შეგიძლია იყიდო ნაღდი ფულით, ანონიმურად.
 • შემდეგ შენ ფლობ მას.
 • შენ არ ხარ იძულებული მოაწერო ხელი  ლიცენზიას რომელიც გიზღუდავს მის გამოყენებას.
 • ფორმატი ცნობილია და არ გიწევს რაიმე დაპატენტებული ტექნოლოგიის გამოყენება მის წასაკითხად.
 • შეგიძლია ათხოვო ან მიყიდო სხვას
 • შეგიძლია გადაიღო მისი ასლი და ეს ყველაფერი კანონის ფარგლებში
 • არავის შეუძლია დისტანციურ რეჟიმში გაანადგუროს შენი წიგნი.

 

ნაბეჭდი წიგნისგან განსხვავებით, ამაზონის ელექტრონული წიგნები:

 • მოითხოვს იდენტიფიცირება მოახდინო ამაზონზე.
 • ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკაშიც ამაზონი ამბობს რომ მომხმარებელი არაა თავისივე ნაყიდი წიგნის მფლობელი.
 • ამაზონი მოითხოვს მომხმარებელი დათანხმდეს ლიცენზიას რომელიც ზღუდავს წიგნის გამოყენებას.
 • ფორმატი საიდუმლოა და მხოლოდ დაპატენტებულ, მომხმარებლისთვის შემზღუდველ, პროგრამულ უზრუნველყოფას შეუძლია  მისი წაკითხვა.
 • შესაძლებელია ზოგიერთი წიგნის თხოვება, ლიმიტირებული დროით, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი მიუთითებს იგივე სისტემის იმ  მომხმარებლის სახელს ვისაც თხოვნის. არაა შესაძლებელი წიგნის მიცემა ან გაყიდვა.
 • წიგნის კოპირება შეუძლებელია Digital Restrictions Management*-ის გამო რიდერში და აკრძალულია ლიცენზიით, რომელიც თავის მხრივ იმაზე უფრო შემზღუდველია ვიდრე კანონი კოპირაითის შესახებ.
 • ამაზონს შეუძლია დისტანციურ რეჟიმში წაშალოს წიგნი მომხმარებლის მოწყობილობიდან. 2009 წელს წაიშალა ათასობით ორუელის „1984“ და სხვა წიგნები.

 

თუნდაც ერთი ასეთი თავისუფლების შეზღუდვა, ნაბეჭდი წიგნების უკან აყენებს ელექტრონულ წიგნებს და ჩვენ აუცილებლად უნდა უარვყოთ ისინი სანამ პატივს არ სცემენ ჩვენს თავისუფლებებს.

 

კომპანიები ამბობენ რომ ჩვენი ტრადიციული უფლებების უარყოფა აუცილებელია იმისთვის რომ წიგნის ავტორებისთვის ფულის გადახდა შეძლონ. თუმცა თანამედროვე კოპირაითის სისტემა ეხმარება კომპანიებს და არა ავტორებს. ჩვენ უკეთესად შეგვიძლია დავეხმაროთ წიგნის ავტორებს და ამისთვის სულაც არაა საჭირო ჩვენი თავისუფლებების შეკვეცა. ორი მეთოდი რომელსაც გთავაზობთ:

 • გადასახადებიდან თითოეულ ავტორს ერგოს საკუთარი პოპულარობის კუბური ფესვის რაოდენობის თანხა. იხილეთ http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html
 • მოეწყოს რიდერები ისე რომ მომხმარებელმა შეძლოს ანონიმურად გადაუხადოს ფული ავტორს.

ელექტრონული წიგნები თავისთავად არ ესხმის თავს ჩვენს თავისუფლებებს (მაგალითისთვის Project Gutenberg-ის წიგნები), სანამ მათი მფლობელი კომპანიები არ გადაწყვეტენ ასე. ასე რომ ჩვენი გადასაწყვეტია შევაჩეროთ თუ არა ისინი.

შეუერთდი ბრძოლას, მოაწერე ხელი  http://DefectiveByDesign.org/ebooks.html.

 

 

*Digital Restrictions Management – http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html

წყარო – http://www.gnu.org/philosophy/the-danger-of-ebooks.html

ერიხ ფრომი – ყოფნისა და ფლობის პრინციპები ცოდნასა და ძალაუფლებაში


ჩვენ იშვიათად ვხდებით „ყოფნის“ მოდუსს დასავლურ საზოგადოებაში, რადგან ჩვენს საზოგადოებას ძლიერი მიდრეკილება გააჩნია საკუთრების შეძენისა და მოგების მიღებისაკენ. ამის გამო, უამრავი ადამიანი არსებობისათვის ყველაზე მისაღებ და ბუნებრივ პრინციპად, „ფლობას“ მიიჩნევს. ყველაფერი ეს სირთულეებს ქმნის ადამიანების მიერ „ყოფნის“, როგორც ცხოვრების პრინციპის გაცნობიერებაში და იმის შეგნებაში, რომ „ფლობა“ – ცხოვრების მხოლოდ ერთერთი ორიენტაციაა. ამის მიუხედავად ამ ორივე ცნებას ფესვები ადამიანის გამოცდილებაში აქვს გადგმული. არ შეიძლება არცერთი მათგანის, განყენებულად და წმინდა რაციონალურად განხილვა; ისინი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ირეკლებიან და კონკრეტულ ანალიზს მოითხოვენ. შესაძლოა ტექსტში მოყვანილი „ყოფნის“ და „ფლობის“ ყოველდღიური უბრალო მაგალითები, დაეხმარება მკითხველს შეიცნოს არსებობის ამ ორი ალტერნატიული პრინციპის არსი.

ძალაუფლება

    ძალაუფლების შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი – „ძალაუფლების ქონის“ და „ძალაუფლებად ყოფნის“ – ორი განსხვავებული შემთხვევაა. თითქმის ყველა ჩვენთაგანს, ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მაინც, გვიწევს ძალაუფლების გამოყენება. ბავშვების აღზრდისას, ადამიანები – სურვილის მიუხედავად – ახორციელებენ ძალაუფლებას, იმისათვის რომ დაიცვან ისინი საფრთხისაგან, და მისცენ რჩევები გარკვეულ სიტუაციებში ქცევის შესახებ. პატრიარქალურ საზოგადოებაში, მამაკაცების უმრავლესობისთვის ბავშვებთან ერთად ძალაუფლების ობიექტად ქალიც ითვლება. ბიუროკრატიული, იერარქიულად მოწყობილი საზოგადოების წევრების უმრავლესობა ყოველდღიურად ახორციელებს ძალაუფლებას, გამონაკლისებს მხოლოდ ყველაზე დაბალი სოციალური ფენის ადამიანები წარმოადგენენ, რომლებიც მხოლოდ ამ ძალაუფლების განხორციელების ობიექტები არიან.

Continue reading ერიხ ფრომი – ყოფნისა და ფლობის პრინციპები ცოდნასა და ძალაუფლებაში

ერიხ ფრომი – დამორჩილება თანამედროვე საზოგადოებაში

წიგნიდან „სიყვარულის ხელოვნება“

პირველყოფილ საზოგადოებაში ადამიანები მცირე ჯგუფებში ცხოვრობდნენ, რომლებიც ერთ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ნათესავებს აერთიანებდნენ. კულტურის განვითარებასთან ერთად ჯგუფი გაიზარდა, ის უკვე პოლისის და სახელმწიფოს მოქალაქეებს და ეკლესიის წევრებს აერთიანებს. ყველაზე ღარიბი რომაელიც კი ამაყობდა იმით, რომ შეეძლო ეთქვა: „მე რომის მოქალაქე ვარ“; რომი და იმპერია მისი ოჯახი, სახლი და სამყარო იყო. იგივე მეორდება თანამედროვე დასავლურ საზოგადოებაშიც, სადაც ჯგუფთან გაერთიანება გაუცხოების დაძლევის უმთავრესი საშუალებაა. ეს არის გაერთიანების ტიპი, რომელშიც ინდივიდუალური „მე“-ს მნიშვნელოვანი ნაწილი იკარგება და ბრბოსთან კუთვნილება ძირითადი მიზანი ხდება. Continue reading ერიხ ფრომი – დამორჩილება თანამედროვე საზოგადოებაში

ნაწყვეტი ჰერბერტ მარკუზეს ნაშრომიდან “ერთგანზომილებიანი კაცი”

 

Herbert_Marcuse_in_Newton,_Massachusetts_1955

               (თავი პირველი: “კონტროლის ახალი ფორმები”)
ტექნიკური პროგრესის სიმბოლო, – კომფორტული, მშვიდი, გონივრული დემოკრატიული განძარცვა თავისუფლებისაგან – გაბატონდა მთელს განვითარებულ ინდუსტრიულ ცივილიზაციაში. მართლაც, რა იქნებოდა იმაზე უფრო რაციონალური, ვიდრე ინდივიდუალობის ჩახშობა მექანიზაციის საზოგადოებრივად მტკივნეულ, მაგრამ აუცილებელ პროცესში: ინდივიდუალური ინიციატივების გაცილებით ეფექტურ, გაცილებით პროდუქტიულ კორპორაციებში კონცენტრირება; თავისუფალი კონკურენციის რეგულირება თანაბრად ღარიბ ეკონომიკურ სუბიექტებს შორის; პრეროგატივების შეკვეცა და ნაციონალური სუვერენიტეტი, რომელიც  აფერხებს რესურსების ინტერნაციონალური ტიპის ორგანიზებას. ის, რომ ეს ტექნოლოგიური წესრიგი აგრეთვე წარმოშობს პოლიტიკურ და ინტელექტუალურ კოორდინაციას, შეიძლება სავალალო, ან პირიქით – იმედის მომცემი განვითარების წინაპირობა იყოს.

უფლებები და თავისუფლებები, რომლებიც ინდუსტრიული საზოგადოების განვითარების საწყისი ეტაპისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობას ატარებდნენ, დღეს, განვითარების ამჟამინდელ ეტაპზე, ნელ-ნელა უჩინარდება: ისინი კარგავენ ტრადიციულ რაციონალეს, შინაარსს. აზრის, სიტყვისა და სინდისის თავისუფლებები წარმოადგენდნენ – ისევე, როგორც თავისუფალი ინიციატივები, რომლებსაც ისინი მხარს უჭერდნენ და იცავდნენ – არსებითად კრიტიკულ იდეებს, განკუთვნილს იმისათვის, რომ ჩაენაცვლებინათ მოძველებული მატერიალური და ინტელექტუალური კულტურა უფრო მეტად პროდუქტიულითა და რაციონალურით. ინსტიტუციონალიზებისთანავე, ამ უფლებებმა და თავისუფლებებმა გაიზიარეს იმავე საზოგადოების ბედი, რომლის შინაგან ნაწილადაც იქცნენ. როგორც ჩანს, მიღწევა აუქმებს წინაპირობებს.

მაშინ, როცა ნების თავისუფლება – ყველა სხვა თავისუფლების სუბსტანცია – ხდება რეალური შესაძლებლობა, უფლებები, რომლებიც ეკუთვნის ნაკლებად პროდუქტიულ სახელმწიფოს, კარგავს ძველ მნიშვნელობას. აზროვნების დამოუკიდებლობა, ავტონომია, პოლიტიკური წინააღმდეგობის უფლება, გამოფიტულია საზოგადოებრივი ფუნქციისაგან, რომელიც, მათგან განსხვავებით, აკმაყოფილებს ინდივიდის საჭიროებებს (იმ მეთოდებით, რომლითაც თავადაა ორგანიზებული).

Continue reading ნაწყვეტი ჰერბერტ მარკუზეს ნაშრომიდან “ერთგანზომილებიანი კაცი”