B.1.4. რატომ არსებობს რასიზმი, სექსიზმი და ჰომოფობია?

რადგანაც რასიზმი, სექსიზმი და ჰომოფობია არსებობს საზოგადოებაში, სექსუალური, რასობრივი და ორიენტაციის გამო ჩაგვრაც ფართოდაა გავრცელებული. მთავარი გამომწვევი მიზეზი ამ სამი ბოროტი დამოკიდებულებისა, არის ის, რომ იერარქიულ იდეოლოგიებს სჭირდებათ დომინაციისა და ექსპლოატაციის გასამართლებელი საბუთი. როგორც ტაციტუსი აცხადებს, ჩვენ გვძულს ისინი, ვისაც ვაყენებთ ზიანს, მჩაგვრელები ყოველთვის პოულობენ თავიანთი ქმედების გამართლებას. ელიტას სჭირდება რაიმე მექანიზმი, რომ გაამართლოს საკუთარი სოციალური და ეკონომიკური აღმატებულობა. რადგანაც სოციალური სისტემა ცხადად არის არასამართლიანი, ელიტას სჭირდება ყურადღება გაამახვილოს ნაკლებად ცხად „ფაქტებზე“, როგორიცაა მტკიცება „ბიოლოგიურ, ბუნებრივ აღმატებულობაზე. შესაბამისად დოქტრინები სექსუალურ, რასობრივ და ეთნიკურ აღმატებულობაზე, გარდაუვლად არსებობს იერარქიულ, კლასობრივ საზოგადოებაში.

 

ეკონომიკური გადმოსახედიდან, რასიზმი ასოცირდება იაფ მუშა ხელთან როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ. ადრეული კაპიტალისტური განვითარება ამერიკასა და ევროპაში მოხდა აფრიკული წარმომავლობის მქონე ადამიანების საშუალებით. ამერიკაში, ავსტრალიასა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ადგილობრივი მოსახლეობის მკვლელობა და მათი მიწის მითვისება იყო კაპიტალიზმის გაძლიერების მთავარი მიზეზი. იმპერიალისტები ხშირად მიმართავენ დარვინისტულ დოქტრინას ბუნებრივ სელექციაზე თავიანთი რასობრივი დამოკიდებულებების გასამართლებლად.

პირველი რასისტული თეორია ეკუთვნის გობინოს, 1850-იან წლებში, რომელიც საუბრობდა, არისტოკრატიის ბუნებრივ უფლებაზე – ემართათ საფრანგეთი. ის აცხადებდა, რომ ფრანგი არისტოკრატია იყო არიული წარმოშობის, მაშინ როდესაც “მასები“ იყვნენ გალურ-კელტური წარმოშობის. და რადგანაც, არიული რასა იყო „აღმატებული“ არისტოკრატიას ჰქონდა ბუნებრივი უფლება ემართა მასები. მიუხედავად იმისა, რომ ფრანგმა ხალხმა ეს თეორია არ მიიჩნია არგუმენტირებულად, შემდეგში, ის მიიჩნიეს  გერმანული ექსპანსიის მხარდამჭერად და გახდა გერმანული რასობრივი თეორიის საფუძველი, რომელიც ამართლებდა არიელების მეირ სხვა რასების ჩაგვრას. ცნება „თეთრის“ დანიშნულების შესახებ, ამავე პერიოდში განვითარდა ინგლისსა და ამერიკაში და ის ხშირად გამოიყენებოდა ანგლო-საქსური დაპყრობების გასამართლებლად.

Anarchist Library, ანარქისტული ბიბლიოთეკა